שירותי מחקר - דו"חות עבר

דו"ח Natam – חציון ראשון שנת 2019

המגמות הכלליות, הנתונים השונים והדו"ח המלא של נת"מ לחציון הראשון של שנת 2019.
קרא עוד

דו"ח נת"מ – חציון שני שנת 2018

המגמות הכלליות, הנתונים השונים והדו"ח המלא של נת"מ לחציון השני של שנת 2018.
קרא עוד

דו"ח נת"מ – חציון ראשון שנת 2018

המגמות הכלליות, הנתונים השונים והדו"ח המלא של נת"מ לחציון הראשון של שנת 2018.
קרא עוד

Natam's Report – First Half 2019

The general trends, main data and full Natam's report for the first half of 2017.
קרא עוד