שירותי מחקר - דו"חות עבר

דו"ח נת"מ – חציון שני שנת 2018

המגמות הכלליות, הנתונים השונים והדו"ח המלא של נת"מ לחציון השני של שנת 2018.
קרא עוד

דו"ח נת"מ – חציון ראשון שנת 2018

המגמות הכלליות, הנתונים השונים והדו"ח המלא של נת"מ לחציון הראשון של שנת 2018.
קרא עוד

Natam's Report – First Half 2018

The general trends, main data and full Natam's report for the first half of 2017.
קרא עוד

שוק הנדל"ן המניב – מבט לשנת 2019

כל נכס ניתן להערכת שווי על פי קריטריונים קבועים, המעידים על איכותו וטיבו. ההערכה יכולה להתקיים ע"י אחת או יותר...
קרא עוד