דף הבית » תקנון
תקנון

תנאי השימוש באתר נת"מ
ברוכים הבאים לאתר נת"מ .
השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן. אנא קרא אותם בקפידה, שכן השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה. במידה ותבקש להצטרף לשירותים אחרים המוצעים באתר זה, לרבות משרדים להשכרה תידרש להסכים גם לתנאים מיוחדים לאותו שירות ספציפי. האמור בתנאי שימוש אלה נכתב בלשון זכר ונועד לשני המינים כאחד.

מידע ותכנים באינטרנט

מנוע החיפוש והקישורים המופיעים באתר מאפשרים למצוא מידע ותכנים המתפרסמים באינטרנט בכלל, ובאתר בפרט. המידע והתכנים הללו אינם מסופקים רק ע"י נת"מ או מטעמה, ונת"מ אינה יכולה לשלוט בהם או לפקח עליהם. כמו כן, המידע המופיע במנוע החיפוש של נת"מ מסופק על ידי בעלי הנכסים או נציגי הבעלים ואינו באחריותה של נת"מ .

קבוצת נת"מ נדלן עסקי מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באינטרנט, ובכלל זה מידע שמפרסמים משתמשים באתר עצמו.
בפרט אמורים הדברים במידע מקצועי, כדוגמת תשובות לשאלות מיסוי מקרקעין. התייחס למידע זה בזהירות ובקפידה, וזכור כי איננו תחליף להתייעצות עם אנשי המקצוע המתאימים.

אינדקס האתרים המקוון של נת"מ נערך על פי שיקול הדעת הסובייקטיבי של עורכי האתר. למרות שנת"מ עושה את מירב המאמצים להבטיח כי תאור האתרים באינדקס יהיה שלם ומדויק, אין ביכולתה להבטיח כי תאור זה הנו הנכון והעדכני ביותר.

מנוע החיפוש של נת"מ מספק מידע על נכסים מניבים שמסופק על ידי גורמים שונים בשוק. אין מנוע חיפוש באינטרנט המסוגל להקיף את כל המידע בו, ומנוע החיפוש של נת"מ אינו יוצא דופן. לכן  נת"מ אינה מבטיחה שמנוע החיפוש יציג בפניך רק תוצאות רלוונטיות או שימצא את כל האתרים המתאימים לצרכיך.
נת"מ אינה מתחייבת כי כל הקישורים ("לינקים") שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. נת"מ רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט. העובדה שתמצא בנת"מ קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן עדכני או אמין.

נת"מ לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף כספי או אחר שייגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר נת"מ , ובפרט מנוע החיפוש והקישורים.
נת"מ לא תישא באחריות גם למידע ותכנים שיתפרסמו באתר עצמו על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם או שימוש בהם.


פרטיות
נת"מ רשאית להשתמש בפרטים שתמסור באתר – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיווק השירותים שהיא מציעה, ליצירת הקשר איתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
נת"מ רשאית לשלוח אליך מידי פעם בדואר אלקטרוני מידע פרסומי – בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. עם זאת, במידה שנרשמת לקבל איזה מהשירותים שמציעה נת"מ , נת"מ לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים, למעט אם הסכמת לכך במפורש בתהליך ההרשמה.

קניות, מידע מסחרי ופרסומות
נת"מ לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו בנת"מ . פרסום המודעות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה.
כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. נת"מ אינה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו במודעות המפרסמות באתר או ירכשו באמצעותן.

קניין רוחני
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר נת"מ– לרבות בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, קוד מחשב, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו- הנן של נת"מ בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של נת"מ בכתב ומראש. סימני המסחר באתר נת"מ הנם קניינה של נת"מ , או במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת נת"מ בכתב ומראש.

אחריות נת"מ
השירותים והמידע באתר נת"מ ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי נת"מ בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום פרטים, מידע או קבצים מטעמך באתר נת"מ. השימוש בשירותים יעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.
מובהר בזה כי אחריות לתוכן הרישום באתר על המזמין בלבד ואישורו של המזמין לחומר המופיע באתר מהווה מפורשות או מכללא אישור לנכונות ושלמות המידע. המזמין מצהיר שאין בחומר הכתוב תמונות או דמויות אשר נמסרו לאתר משום הפרת זכויות לרבות זכויות יוצרים של צד ג' כלשהו, והמזמין מתחייב להיות אחראי לשפות את האתר בגין כל תביעה של צד ג' לגבי הופעת חומר של המזמין באתר.

המידע שתמסור לפרסום באתר נת"מ יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר זה או פרסום איזה מפרטיך בו, כשם שעליך לנהוג בכל יצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.
נת"מ אינה מתחייבת כי למסרים שתפרסם באתר תהיה היענות. נת"מ אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב למידע שתפרסם, ולכן לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. נת"מ לא תהיה גם אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על ידך.
כל החלטה שתקבל ביחס למידע שהתפרסם באתר זה הינה באחריותך המלאה בלבד. נת"מ אינה מתחייבת כי פרטים הנמסרים באתר על ידי משתמשי האתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים או כי יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. זכור: נת"מ עצמה אינה מכירה את משתמשי האתר, ואין ביכולתה לבקר את אמיתות המידע שהם מוסרים ידי צדדים שלישיים לפרסום. נת"מ לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע ממידע שפורסם באתר זה.

נת"מ אינה מתחייבת ששירותיה לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשביה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצלה או אצל מי מספקיה.

מחיקת מידע
כל הודעה או מידע המתפרסמים באיזה מהמדורים והשירותים באתר נת"מ נמחקים כעבור זמן. נת"מ אינה מתחייבת, אפוא, שמידע שמצאת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בהמשך.

שינוי השירותים והפסקתם
השירותים לגולשים באתר ניתנים בלא תשלום (למעט למפרסמים). מסיבה זו רשאית נת"מ להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. עם הפסקת השירותים תחזיק נת"מ את החומר הכלול באתר למשך שלושים ימים נוספים, ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא הודעה נוספת על כך.

נת"מ תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופן הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי נת"מ בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

דין ומקום שיפוט
על השימוש באתר נת"מ יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתקנון זה או מהאתר הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.